Lakipuhelin logo
Lakipuhelinbanneri
YHTEYSTIEDOT Etusivu Palvelut Hinnasto Linkkejä Yhteystiedot
LAKIPUHELIN

puhelingsm

Yksityiset:

0200-1111
(2,55 €/min+pvm )

Yritykset:

0200-5111
(2,55 €/min+pvm )

Palvelemme joka päivä (ma-su) klo 8-22, myös viikonloppuisin.

Jos numero ei vastaa tai on varattu, soita hetken päästä uudelleen.

Kaikki soittoyritykset ovat täysin maksuttomia. Veloitus alkaa vasta lakimiehen vastattua soittoonne.

 
 

Palvelemme yksityisiä, yrityksiä ja yhteisöjä

Neuvomme ja konsultoimme kaikissa lakiasioissa 20 vuoden kokemuksella.

Osaamisalueemme kuuluu muun muassa

 • Avio-, avoliitto ja avo-, avioero sekä ositus ja erottelu
  • avioehtosopimus
  • elatus
  • lahjat
  • avioero
  • omaisuuden ositus ja erottelu
  • varojen arvostus
  • velat
  • pesänjakaja
  • häätö
 • Lapsiasiat
  • lasten huolto
  • tapaamisoikeus
  • elatuavun määrät, korottamiset ja alentamiset
  • huostaanotto
  • isyys
 • Perintö ja lahja
  • lahjakirja
  • testamentti
  • perunkirjoitus
  • pesänselvitys
  • perinnönjako
  • verotus ja sen minimointi
 • Kuluttajajien ja yrittäjien suoja ja ongelmat
  • tilauspetokset ja -ansat
  • puhelinmyynti ja sen ongelmat (mm. sopimukset ja niiden sitovuus)
  • koti-, posti- ja etämyyntikiistat, puhelin- ja internetsopimukset
  • käytettyjen autojen ja tavaroiden riitaisuudet
  • takuu- ja virheongelmat
  • tilaukset ja "ilmaiset" näytteet kotimaasta ja ulkomailta
  • lentojen ym. matkojen viivästyskorvaukset
 • Holhousoikeudelliset asiat
  • edunvalvojan, lupapäätöksien hakeminen
  • tilitykset ja valvonta
 • Asunto- ja kiinteistöasiat
  • asunto- ja kiinteistökaupan virhevastuut
  • kosteus-, home- ja muut ongelmat
  • vahingonkorvauset
  • asunto-osakeyhtiön ja osakkaan kunnossapidon rajat
  • kauppakirjat
  • lainhuudot ja erityisten oikeuksien kirjaamiset
  • hallinnanjakosopimukset
  • kiinnitykset
  • grynderi-rakennuttajavastuut
  • huoneiston haltuunotto
  • osaomistusasiat
  • yhteisomistusriidat - ja purut
 • Huoneenvuokra-asiat
  • sopimuksen laadinta ja tulkintakiistat
  • kiistat vuokrasuhteen aikana ja jälkeen
  • huoneenvuokrasaatavan perintä
  • vuokrasopimuksen irtisanominen, purku ja häätö
  • vakuudet
 • Kiinteistö- ja rakentamisoikeus
  • kiinteistön omistussuhteet
  • rakennusurakkariidat
  • kaavoitusasiat
  • tiekiistat
  • virhe, home- ja kosteusongelmat
 • Takausasiat ja pankkijuridiikka
 • Työoikeus
  • työsuhdeongelmat
  • lomauttaminen, irtisanominen ja purkaminen
  • palkkaus, ylityökiistat ja korvaukset
  • työehtosopimukset
 • Sopimusoikeus
  • sopimusten laadinta
  • tulkintakiistat
  • irtisanomiset
 • Julkinen hankinta
  • hankintaprosessit
  • markkinaoikeusvalitukset
 • Immateriaali-, patentti- malli- ja tekijänoikeudet
  • Ohjeet elokuva- ja tv-sarjojen oikeuksien valvojien vaatimuskirjeisiin
  • Tekijänoikeussopimukset ja –korvaukset
  • Markkinaoikeus ja sen toimivalta
 • Verovalitukset ja verokonsultointi
  • verovalitukset
  • ennakkoratkaisun tai -päätöksen hakeminen
  • testamentti-, perintö- ja lahjaverosuunnittelu
  • myyntivoiton verotus
 • Vahingonkorvaus
  • kaikki vahingonkorvauskysymykset
  • alaikäisen vahingot
  • korvausten sovittelu
  • isännänvastuu
 • Maa- ja vesioikeus
  • tieasiat, rajakiistat, jokamiehen oikeus
  • rasitteet ja rasitukset
 • Yhtiöoikeus
  • yhtiön perustaminen ja yhtiömuodon muutos
  • osakassopimus
  • liikkeen luovuttaminen
  • yrityksen sukupolvenvaihdos
  • verokonsultoint
  • yhdistyslainsäädäntö
 • Perintäasiat
  • saatavan perintä, turvaamistoimet
  • konkurssivalvonta, takaisinsaannit
 • Oikeudenkäyntiasiat
  • kaikki riita-, rikos-, ja hakemusasiat
 • Ulosotto
  • ulosmittaus, suojaosuus ja takaisinsaanti
 • Rikosasiat
  • eri rikokset: mm. liikenne- ja talousrikokset
  • talous- ja velallisen oikeudet
  • työsuojelurikokset
  • lähestymiskielto
  • korvausvaatimukset
  • pidättäminen
  • poliisitutkinta ja -kuulustelut
  • kotietsintä ja muut pakkokeinot
  • rangaistukset ja niiden suorittaminen
 • Yhdistys ja osuuskuntaoikeus
 • Kunnallis- ja hallintoasiat ja valitukset
  • Salassa pidettävät ja julkiset asiakirjat
 • Oleskeluluvat, karkoitukset ja valitukset
  • Vierailu- ja kutsuviisumit
  • Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset ja valitukset

Lakipuhelimessa kommentoimme myös asiakirjoja ja sopimuksia. Voit lähettää asiakirjasi maksuttomasti ennakkoon sähköpostitse lakipuhelin(at)lakipuhelin.fi

Kun olet lähettänyt asiakirjasi, voit soittaa lakipuhelimeemme 0200 - 1111
(2,55 €/min+pvm) ja saat ongelmaasi vastauksen.

 
© Helsingin lakimiesyhtymä